Vertikal träningsglädje

Söderslätts Klätterklubb bildades 2013 och startade träningsverksamhet året därpå. Klubben är med i Svenska Klätterförbundet samt i Riksidrottsförbundet och Svenskt Friluftsliv.

Klubbens barn- och ungdomstränare är auktoriserad klätterinstruktör sedan 2001 och har även gått ett flertal tränarutbildningar.

Vår klättervägg har byggts enligt CE-norm. Den är sex meter hög och har 70 kvadratmeter väggyta, med både nybörjarvänliga klätterleder och mer utmanande varianter. Förutom vertikala områden har väggen en betydligt mer krävande, brant mittsektion inklusive möjlighet till utskjutande takklättring.

Vår verksamhet bedrivs främst inomhus i klubbens klättergym. Men klubben har de gångna åren även arrangerat ett antal minnesvärda klätterutflykter, främst till olika klippor på Kullaberg i nordvästra Skåne, men även till Snuvestuan på Söderåsen samt en resa till Bohusläns klippor.

Vi är en varmhjärtad förening och tillhandahåller en fritidsaktivitet som inte finns att tillgå någon annanstans i Trelleborg eller dess grannkommuner. Vi bidrar också till att öka idrottsutbudet på landsbygden.

Föreningsinformation:
Bankgiro 278-6283
Organisationsnummer 802471-9273
Föreningsnummer 46228-65

Ungdom klättrar på Kullaberg
Klätterutflykt till Kullaberg